Toronto Kundalini Yoga Teachers Association
3HO Logo Home Kundalini Yoga Teachers & Classes Events Teachers Training Community Music & Book Store Contact Us Links

TEACHERS BY NAME


▪ back to teachers & classes

Adrienne Bell (Raminderbir Kaur)
Akasha Kaur (Linda Racicot)
Alina (Siri Ganesh Kaur)
Amarjeet Savitri Devi (Savitri Ingga Talahatu)
Angela Baldwin (Basantprem Kaur)
Angela Hanes
Anna Madejak (Basantdeep)
Anne Near
Aruna (Santokh Kaur) Kathy Humphrys
C.M. Hunter (Harpurkh Kaur)
Carole Galand (Tej Kaur)
Carolyn Galbraith (Sunder Kaur)
Cathy Allon (Shanti Devi)
Cheryl McClellan (Japjot Kaur)
Danuta Szwejkowska (Kirn Kaur)
David Aleksis (Sadhana Singh)
Daya Kaur
Deanna Figueiredo (Adi Kaur)
Deborah Stewart Finestone
Diane Herring (Manjeet Kaur)
Elka Dharm Kaur Bielski
Elvira Gesummaria (Hari Inder Kaur)
Elvira White (Sat Kaur)
Ganga Auer (Ganga Devi)
Gillian Hegge
Guru Fatha Singh Khalsa
Gurunam K. Khalsa
Hari Manit Kaur (Susan Vigh)
Hari Nam Singh Khalsa
Ingrid Humphreys (Guru Jiwan Kaur)
Inna Bondarchuk
Isabelle Bouchard (Param Gian Kaur)
Ivan Ivanisevic
Jai Gopal (Shân Gordon)
Jai Satya Kaur
Jan Shulman
Jasvinder Singh (“Jazzy” Aul)
Jelena Duma (Guru Darshan Kaur)
JoAnne Fishburn (Sat Beant Kaur)
Josette Garoufallis (Amrit Manter)
Josie Caliendo
Jot Prakash Singh
Joy Fraser
Krishan Prakash Kaur (Samantha Peters)
Lee Majewski (Leela)
Lesley Hadrill (Bachan Kaur)
Leslie McAfee
Lisa Lorenzon (Sunder Kaur)
Lisa Scandolari (Devi Kirn Kaur)
Lisa Vickery (Charanpreet Kaur)
Marija Milicevic (Tejinder Kaur)
Marika Csotar (Siri Nam Kaur)
Marion Schoeler (Lakhbir Kaur)
Marlene Kennedy
Marta Picken (Fateh Nam Kaur)
Mary Paterson
Melanie Meurehg
Michelle Peddle (Ram Inderbir Kaur)
Mina Basarke
Nirmal Singh (Tom Russell)
Ophelia Gatchalian (Darshan Kaur)
Paola di Paolo (Satya Kaur)
Paramjit Kaur
Petra Norris (Harchand Kaur)
Prabhu Sahej Kaur
Queen Craven
Ranjit Kaur
Ravneet Kaur
Sandie Collins (Simrit Kaur)
Sandy Brazeau (Pritam Hari Kaur)
Sarah Calvert (Amarpal Kaur)
Sherry LeBlanc
Simran Singh Khalsa
Stacie Clark (Shanti Meher Dharm Kaur)
Sylvia Crowhurst
Waheguru Mark
Wendy Paton (Dharam Inder Kaur)
Yvonne Connell (Shiv Anter)

to the topteachers & classeshome page